دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی )

نویسندگان: ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش روش جدیدی برای اندازه گیری سطح تماس بین محصولات کشاورزی و پروب دستگاه آزمون کشش-فشار در آزمون خواص مکانیکی بر مبنای پردازش تصویر بررسی شد. انوع محصول با سه رنگ و اندازه متفاوت که دارای سه رطوبت مختلف بود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمون پیاز زرد (رطوبت بافت زیاد-اندازه متوسط)، فلفل دلمه (رطوبت بافت کم-اندازه بزرگ) و آلو قرمز (رطوبت بافت متوسط- اندازه کوچک) بود. نتایج نشان داد، که اندازه گیری مساحت در همه شرایط امکان پذیر بود. محصول با رطوبت بیشتر بهترین شرایط برای اندازه گیری مساحت بود. با نورپردازی درست، رنگ محصولات در اندازه گیری سطح تماس تاثیر نداشت و همواره مساحت قابل اندازه گیری بود.

کلمات کلیدی

, آزمون کشش و فشار, بینایی ماشین, محصول کشاورزی, مساحت سطح تماس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058086,
author = {جعفری ملک آبادی, ایوب and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and گلزاریان, محمودرضا},
title = {اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آزمون کشش و فشار، بینایی ماشین، محصول کشاورزی، مساحت سطح تماس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی
%A جعفری ملک آبادی, ایوب
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A گلزاریان, محمودرضا
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]