پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-07-20

عنوان : ( تاثیرجهانی‌سازی‌ برند ‌ادراک‌شده و ارزش‌نماد ‌محلی‌ برند بر قصد‌خرید ‌مصرف‌کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر‌نژاد‌پرستی ‌مصرف‌کننده )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , زهرا حسین نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش رقابت بین برندهای جهانی و محلی نه تنها در کشورهای توسعه یافته (مثل ژاپن) بلکه در کشورهایی با اقتصاد صنعتی شده نوپا (مثل کره و مکزیک ) و کشورهای در حال صنعتی شدن مانند ایران هم بوجود آمده است.از طرفی در بازارهای چند ملیتی امروزی،برای بازاریابان درک این موضوع که مصرف کنندگان چگونه انتخاب می کنند و چرا برخی مصرف کنندگان برندهای جهانی را به برندهای محلی ترجیح می دهند،مهم است.هدف مطالعه حاضر،بررسی تاثیرگذاری جهانی سازی برند ادراک شده وارزش نماد محلی برقصد خرید مصرف کننده به واسطه کیفیت ادراک شده وپرستیژ برند ونقش تعدیلگرنژاد پرستی مصرف کننده می باشد.بدین منظور مسیر هایی که جهانی سازی برند ادراک شده وارزش نماد محلی قصد خرید مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد را دنبال کرده که این مسیر ها از سه منبع متفاوت کیفیت ادارک شده برند،پرستیژ برند و مزایای روانی جهانی سازی برند ادراک شده می باشد .

کلمات کلیدی

, جهانی سازی برند ادراک شده, ارزش نماد محلی برند, کیفیت ادراک شده برند, پرستیژ برند, قصد خرید مصرف کننده, نژاد پرستی مصرف کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058103,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حسین نژاد, زهرا},
title = {تاثیرجهانی‌سازی‌ برند ‌ادراک‌شده و ارزش‌نماد ‌محلی‌ برند بر قصد‌خرید ‌مصرف‌کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر‌نژاد‌پرستی ‌مصرف‌کننده},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهانی سازی برند ادراک شده،ارزش نماد محلی برند،کیفیت ادراک شده برند،پرستیژ برند،قصد خرید مصرف کننده،نژاد پرستی مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرجهانی‌سازی‌ برند ‌ادراک‌شده و ارزش‌نماد ‌محلی‌ برند بر قصد‌خرید ‌مصرف‌کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر‌نژاد‌پرستی ‌مصرف‌کننده
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حسین نژاد, زهرا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]