دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30

عنوان : ( اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان نشت الکترولیت‌ها و تعیین بقای دو توده باقلا (بروجرد و نیشابور) در پاییز و زمستان 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. گیاهان در گلدان‌های پلاستیکی کشت و تا مرحله چهار تا شش برگی در شرایط طبیعی نگهداری و سپس در معرض دماهای یخ‌زدگی (صفر، 4- ، 8- ، 12-، 16-، 20-، 24- درجه سانتی‌گراد) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر دما بر درصد نشت الکترولیت‌ها و درصد بقاء معنی‌داری بود. با کاهش دما در هر دو توده میزان نشت الکترولیت‌ها افزایش یافت. شیب افزایش نشت الکترولیت‌ها تا دمای 12- درجه سانتی‌گراد در هر دو توده ملایم بود و در دمای 16- درجه سانتی‌گراد این روند به شدت افزایش یافت. بررسی درصد بقاء نیز نشان داد که در هر دو توده درصد بقاء تا دمای 12- درجه سانتی‌گراد بالای 75 درصد بود و کاهش دما به 16- درجه سانتی‌گراد موجب مرگ تمامی بوته‌ها در توده بروجرد و بقای یک درصدی در توده‌ی نیشابور گردید. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که باقالا قادر به تحمل دمای یخ‌زدگی تا 12- درجه سانتی‌گراد بدون پوشش برف با درصدی کمی از خسارت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, درصد بقاء, دما, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058161,
author = {حسن فرد, علیرضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {درصد بقاء، دما، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور
%A حسن فرد, علیرضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2016

[Download]