هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2016-09-07

عنوان : ( نشانه گذاری نیمه شکننده به منظور شناسایی و بازیابی دستکاری در تصویر مبتنی بر دستهبندی ناحیه )

نویسندگان: امیر حسین طاهری نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش نشانه گذاری نیمه شکننده برای شناسایی و بازیابی دستکاری در تصویر پیشنهاد شده است که مبتنی بر ناحیه میباشد. در این روش برای ناحیه با بافت نرم که حاوی اطلاعات کمتری از تصویر میباشد مقدار بیت کمتر استخراج میشود و همچنین برای نواحی با بافت معمولی و زبر که حاوی اطلاعات بیشتری از تصویر است مقدار بیت بیشتر استخراج میشود. بعلاوه اطلاعات استخراج شده از بلاکی از نواحی با بافت نرم و معمولی و یا زبر در بلاکی که از نواحی هم نوع خود میباشد درج میشود و در نتیجه تغییرات محسوس کمتری در ناحیه با بافت نرم تصویر ایجاد میشود و تغییرات بیشتری در نواحی دارای بافت معمولی و زبر صورت میگیرد. چراکه ایجاد تغییرات در ناحیه بافت معمولی و زبر کمتر محسوس است. همچنین ساختار وابستگی بلاکی دو طرفه برای تشخیص مکان دستکاری تصویر پیشنهاد شده است که نسبت به ساختار وابستگی حلقهای بلاکها و ساختار وابستگی جفت بلاکها قویتر است و توانایی تشخیص بلاکهای نیمه تخریب شده بر اثر حملات غیر عمد مانند فشردهسازی را دارد. در این روش از مزایای درونیابی مکعبی برای بازیابی ناحیه تخریب شده به منظور جلوگیری از ایجاد شکل بلوکی استفاده شده است. کیفیت تصویر نشانهگذاری شده و ناحیه بازیابی شده از قسمت دستکاری شده در حضور فشردهسازی 80درصد در این روش پیشنهادی به ترتیب 34و 26.18دسی بل میباشد

کلمات کلیدی

, نشانه گذاری, نیمه شکننده, تشخیص دستکاری, بازیابی دستکاری, مبتنی بر ناحیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058264,
author = {طاهری نیا, امیر حسین},
title = {نشانه گذاری نیمه شکننده به منظور شناسایی و بازیابی دستکاری در تصویر مبتنی بر دستهبندی ناحیه},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {نشانه گذاری، نیمه شکننده، تشخیص دستکاری، بازیابی دستکاری، مبتنی بر ناحیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نشانه گذاری نیمه شکننده به منظور شناسایی و بازیابی دستکاری در تصویر مبتنی بر دستهبندی ناحیه
%A طاهری نیا, امیر حسین
%J هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2016

[Download]