همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن , 2016-01-28

عنوان : ( سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت G-Fe3O4 )

نویسندگان: عاطفه نیامدی محمودآبادی , محدثه فاطمی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو کامپوزیت مغناطیسی گرافن – G-Fe3O4) Fe3O4 ) به روش سولوترمال ( solvothermal ) سنتز شد و ساختار آن توسط آنالیزهای XRD و FTIR مورد بررسی قرار گرفت .طیف XRD بدست آمده به خوبی نشان می دهد که ساختار نانوکامپوزیت تشکیل شده است،وبا توجه به رابطه ی دبای شرر اندازه بلورک ها 11 تا 64 نانو متر محاسبه شد.طیف FTIR بدست آمده در بازه ی cm-1 4000-500 ،برای هر پیک نشان دهنده ی میزان جذب در عدد موجی متناظر با آن می باشد که حضور پیوند های GO و Fe3O4 را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت, G-Fe3O4, , سولوترمال, XRD, FTIR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058372,
author = {نیامدی محمودآبادی, عاطفه and فاطمی, محدثه and کمپانی, احمد},
title = {سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت G-Fe3O4},
booktitle = {همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن},
year = {2016},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت، G-Fe3O4، ،سولوترمال،XRD، FTIR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت G-Fe3O4
%A نیامدی محمودآبادی, عاطفه
%A فاطمی, محدثه
%A کمپانی, احمد
%J همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن
%D 2016

[Download]