مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (7), سال (2016-10) , صفحات (261-266)

عنوان : ( تولید پلی یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن )

نویسندگان: حمید یزدان پناه , انوشیروان فرشیدیان فر , علی احمدپور , ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺋﺰﯾﺎن , فرید مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش صداهای مزاحم و ناخواسته در جوامع امروزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این صداها سلامت روحی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد. از این رو محققین همواره به دنبال روشهایی جدید برای کاهش صداهای ناخواسته هستند. به همین دلیل استفاده از مواد جاذب صوت با خواص آکوستیکی مناسب در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است. در مقاله پیش رو در ابتدا مواد مورد نیاز برای ساخت پلی یورتان فوم و فرایند ساخت آن شرح داده شده و ضریب جذب صوتی پلی یورتان فوم اندازهگیری گردیده است. برای بهبود خواص مکانیکی و آکوستیکی پلی یورتان فوم، درصدهای وزنی متفاوت از ذرات نانو آلومینا به ساختار پلی یورتان فوم اضافه گردیده است. سپس تأثیر حضور ذرات نانو آلومینا بر خواص مکانیکی و آکوستیکی پلی یورتان فوم بررسی شده است. در این پژوهش بهصورت همزمان خواص آکوستیکی، فیزیکی و مکانیکی پلی یورتان فوم تقویت شده با ذرات نانو آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها به کمک نتایج آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی انجام شده دلایل بهبود و یا عدم بهبود ضریب جذب صوتی پلی یورتانفومهای تقویت شده با نانو ذرات آلومینا بررسی گردیده است. در این مقاله از روش اندازهگیری دو میکروفن در لوله مقاومت برای اندازهگیری ضریب جذب صوتی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, پلی یورتان, فوم نرم تقویت شده , نانو ذرات آلومینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058446,
author = {یزدان پناه, حمید and فرشیدیان فر, انوشیروان and احمدپور, علی and ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺋﺰﯾﺎن and مختاری, فرید},
title = {تولید پلی یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {7},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {261--266},
numpages = {5},
keywords = {پلی یورتان، فوم نرم تقویت شده ،نانو ذرات آلومینا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید پلی یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن
%A یزدان پناه, حمید
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A احمدپور, علی
%A ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺋﺰﯾﺎن
%A مختاری, فرید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]