هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر رشد و تکثیر باکتری های استحصال شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی , مجتبی طهمورث پور , محمدهادی سخاوتی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه بیماری ورم پستان خسارات مختلفی را بر صنعت و سلامت می‌گذارد، جایگزین کردن آنتی‌بیوتیک‌ها با ترکیباتی که اثرات جانبی ندارند حائز اهمیت خواهد بود. در این تحقیق از باکتری های سالمونلا و کلی‌فرم استخراج‌شده از گاو مبتلابه بیماری ورم پستان استفاده شد و اثرات مهارکنندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی رشد و تکثیر این باکتری بررسی گردید. به‌منظور بررسی این اثر، از حجم‌های 10،20،40 میکرولیتر از مایع سطحی محیط کشت سلول‌های HEK 293 تراریخت شده با ژن کد کننده پپتید لاکتوفرین شتری استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. آنالیز آماری نتایج به دست آمده از روش انتشار از دیسک به منظور بررسی اثرات ممانعت کنندگی رشد با نرم افزار SAS اختلاف معنیداری را بین میانگین قطر هاله های عدم رشد باکتری برای پپتید نوترکیب شتری نشان داد. با افزایش میزان حجم از این پروتئین قطر هاله عدم رشد باکتری یا به عبارتی میزان کشندگی افزایش یافت. علاوه بر این محیط کشت های حاوی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری لئوفلایز گردید و اثرات ضد باکتریائی پودر حاصل پس از رقیق سازی در آب مجددا بررسی شد که حاکی از فعال بودن این پپتید پس از لئوفلایز شدن داشت. نتایج به دست آمده در این مطالعه پتانسیل پپتیدهای طبیعی و خواص ضد باکتریایی آن ها را نشان داد. امید است در آینده بتوان از این ترکیبات به عنوان مکملی برای آنتی بیوتیک ها استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, شتر, پپتید نوترکیب, لاکتوفرین, لئوفلایز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058471,
author = {موسوی, سیده زهرا and طهمورث پور, مجتبی and سخاوتی, محمدهادی and جوادمنش, علی},
title = {بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر رشد و تکثیر باکتری های استحصال شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شتر- پپتید نوترکیب- لاکتوفرین- لئوفلایز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر رشد و تکثیر باکتری های استحصال شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شرایط آزمایشگاهی
%A موسوی, سیده زهرا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%A جوادمنش, علی
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]