هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثر حرارت بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی , مجتبی طهمورث پور , محمدهادی سخاوتی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول دو دههی گذشته گروه بزرگی از ترکیبات طبیعی با وزن مولکولی کم، از گیاهان و حیوانات استخراج شدند و فعالیت‌های ضد‌میکروبی از خود نشان دادند که اصطلاحاً به آن‌ها پپتیدهای ضدمیکروبی گفته می‌شود. محققان اظهار داشتند که آن‌ها می‌توانند به‌عنوان یک جایگزین برای آنتی‌بیوتیک‌های شیمیایی باشند. در میان پپتیدهای ضد میکروبی، پپتیدهای کاتیونی به‌طور گسترده شناخته‌شده می‌باشند که از آن ها می‌توان به پروتئین لاکتوفرین اشاره کرد. محققان مشاهده کردند که فعالیت ضد باکتریایی پپتیدهای هیدرولیز شده از لاکتوفرین نسبت به لاکتوفرین بومی بسیار قوی‌تر است. در این آزمایش اثر حرارت 100 درجه‌ی سانتی گراد بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC25923 بررسی شد. آنالیز آماری نتایج به‌دست‌آمده از روش انتشار از دیسک با نرم‌افزار SAS عدم اختلاف معنیداری را بین میانگین قطر هاله‌های عدم رشد باکتری نشان داد. نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه پتانسیل پپتیدهای طبیعی در برابر حرارت و اهمیت آن‌ها برای امر پایداری و نگهداری را نشان داد. امید است در آینده بتوان از این ترکیبات به‌عنوان جایگزین یا مکملی برای آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, شتر, حرارت, لاکتوفرین, انتشار از دیسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058473,
author = {موسوی, سیده زهرا and طهمورث پور, مجتبی and سخاوتی, محمدهادی and جوادمنش, علی},
title = {بررسی اثر حرارت بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شتر- حرارت- لاکتوفرین- انتشار از دیسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر حرارت بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
%A موسوی, سیده زهرا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%A جوادمنش, علی
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]