دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی , 2016-09-28

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی )

نویسندگان: محمّد سیّاحی , مجتبی ماموریان , حسین سابقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم¬های نوین تهویه مطبوع، مدیریت گرمایی قطعات الکترونیکی و حرکت به سمت کوچک سازی قطعات توجه مهندسان را به خود جلب کرده است و این موضوع استفاده از ابزارهای انتقال حرارتی با عملکرد بالا را درپی دارد. یکی از این ابزار¬ها لوله¬های حرارتی نوسانی است، ابزاری ساده با هزینه پایین برای انتقال حرارت از منبع دما بالا به منبع دمای پایین که دارای بازدهی بالایی می¬باشد. در این مقاله طراحی وساخت یک نمونه لوله حرارتی نوسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل طراحی شده متشکل از 6 دور لوله مسی با قطر داخلی 2.2 میلی¬متر و قطر خارجی 4 میلی¬متر می¬باشد. ارتفاع هر دور280 میلی¬متر که طول قسمت اواپراتور و کندانسور 100 میلی¬متر و قسمت آدیاباتیک 80 میلی¬متر است. یکی از مهم¬ترین پارامترهای موثر در لوله¬های حرارتی نوسانی نوع سیال عامل و نسبت پرشدگی آن می¬باشد. در این مقاله از گاز R-22 و آب مقطر در چهار نسبت پرشدگی استفاده شده است. نتایج نشان داد که دمای اواپراتور با افزایش توان ورودی افزایش یافته و عملکرد حرارتی آب مقطر از گاز بهتر می-باشد. همچنین میزان پرشدگی 60 درصد آب مقطر بهترین عملکرد را در بین نسبت پرشدگی¬های دیگر دارد.

کلمات کلیدی

, لوله حرارتی, لوله حرارتی نوسانی, سیال عامل, نسبت پرشدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058537,
author = {سیّاحی, محمّد and ماموریان, مجتبی and سابقی, حسین},
title = {بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی},
year = {2016},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {لوله حرارتی، لوله حرارتی نوسانی، سیال عامل، نسبت پرشدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی
%A سیّاحی, محمّد
%A ماموریان, مجتبی
%A سابقی, حسین
%J دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی
%D 2016

[Download]