دومین همایش ملی دستاورد های نوین تربیت بدنی و رزش , 2016-09-14

عنوان : ( تاثیر یک برنامه منتخب کار باوزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی )

نویسندگان: سمیرا شاکری , مهرداد فتحی , مهتاب فیروزه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین منتخب به روش هرمی و هرمی معکوس بر شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی دانشجویان می باشد که نتیجه تحقیق نشان داد تمرینات هرمی معکوس تاثیر مناسبی بر شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی افراد دارند

کلمات کلیدی

, هرمی هرمی معکوس, شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058830,
author = {سمیرا شاکری and فتحی, مهرداد and مهتاب فیروزه},
title = {تاثیر یک برنامه منتخب کار باوزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی},
booktitle = {دومین همایش ملی دستاورد های نوین تربیت بدنی و رزش},
year = {2016},
location = {چابهار, ايران},
keywords = {هرمی هرمی معکوس-شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر یک برنامه منتخب کار باوزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی
%A سمیرا شاکری
%A فتحی, مهرداد
%A مهتاب فیروزه
%J دومین همایش ملی دستاورد های نوین تربیت بدنی و رزش
%D 2016

[Download]