دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( پالینولوژی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) )

نویسندگان: سهیل همتی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , الهام داوطلب , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف مطالعه محتوای پالینولوژیکی سازند تیرگان، برون زدگیهای مناسبی از سازند مذبور در باختر روستای طاهرآباد و طاقدیس اشلیر، واقع در خاور حوضه رسوبی کپه داق انتخاب و مورد نمونه برداری سیستماتیک قرار گرفت. از مشخصه های بارز این سازند در برشهای فوق علاوه بر وجود سنگ آهکهای حاوی روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی همراه با آلوکمهای غیراسکلتی، می توان به میان لایه هایی از شیل آهکی اشاره کرد. پژوهشهای ریز دیرینه شناسی بر روی این برشها به شناساسی 19جنس و 36 گونه از داینوفلاژله ها منجر شده است. در این میان گونه های شاخصی همچون Cribroperidinium cf. tenuiceras، Pseudoceratium pelliferum، Pseudoceratium retusum، Cerbia cf. tabulata، Kiokansium palypes و Odontochitina operculata از داینوفلاژله ها یافت شد که گستره حضور آنها در برشهای مذبور مؤید سن بارمین پسین ـ آپتین پیشین در توالیهای سازند تیرگان می باشد. این بازه زمانی با تعیین سن انجام شده بر اساس روزن داران و جلبکهای آهکی برای این برشها مطابقت خوبی دارد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, طاهرآباد, طاقدیس اشلیر, داینوفلاژله, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058886,
author = {همتی, سهیل and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس and داوطلب, الهام and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {پالینولوژی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، طاهرآباد، طاقدیس اشلیر، داینوفلاژله، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینولوژی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)
%A همتی, سهیل
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%A داوطلب, الهام
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]