دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( حفاری‌های زیستی واقع در صدف اویسترهای سازند چهل کمان در برش شیخ )

نویسندگان: میر امیر صلاحی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , علی اصغر ثیاب قدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجتماعات اویستری واقع در سازند چهل کمان در برش شیخ، باختر کپه داغ مرکزی، میزبان پدیده هایی از رفتارهای شکارگری و شکل گیری سفتن ها و دهلیزهای متعدد است، که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسیها شکم پایان Naticid به عنوان عامل سازنده اثرجنس Oichnus Bromley, 1981 در نظر گرفته شده و قشرسازیهای انجام شده توسط کرمهای سرپولید و فورونید به ترتیب منجر به پیدایش اثرجنسهای Maeandropolydora Voigt, 1965 و Talpina Von Hagenow, 1840 شده است. بررسی این سفتن ها مؤید پنج نوع متفاوت از الگوی حفاری است که در قالب الگوهای A تا E معرفی شده اند. علاوه بر موارد فوق، نحوه حضور شکارگر بر روی جانوران مختلف به همراه موفقیت و عدم موفقیت شکار، توزیع سفتن و انتخاب سایت حفاری نیز مورد بحث و بررسی این پژوهش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, سفتن, دهلیز, فرسایش زیستی, سازند چهل کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058887,
author = {صلاحی, میر امیر and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and علی اصغر ثیاب قدسی},
title = {حفاری‌های زیستی واقع در صدف اویسترهای سازند چهل کمان در برش شیخ},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {سفتن، دهلیز، فرسایش زیستی، سازند چهل کمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حفاری‌های زیستی واقع در صدف اویسترهای سازند چهل کمان در برش شیخ
%A صلاحی, میر امیر
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر ثیاب قدسی
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]