دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و عدم دسترسی کارها در ابتدای زمانبندی )

نویسندگان: معصومه قربان زاده بجستانی , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایانه انتقال مکانی است که در آن محصولات پس از تخلیه، برحسب نیاز مقصد مورد نظر تفکیک می شوند سپس دوباره بارگیری می شوند تا به مقصد بعدی خود در زنجیره تأمین حرکت کنند. در این زمینه به صورت خاص مسأله زمانبندی وسایل نقلیه در هنگام تخلیه و بارگیری محصولات به منظور کاهش زمان و تحویل به موقع محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله به زمانبندی وسایل نقلیه در یک پایانه انتقال می پردازیم که معادل یک مساله زمانبندی تک ماشین است. در پایانه انتقال مذکور تنها یک ایستگاه تخلیه و بارگیری وجود دارد و هر دو عمل تخلیه و بارگیری در این ایستگاه انجام می شود. پایانه انتقال مورد نظر دارای محدودیت ظرفیت است، به طوری که میزان کالای ذخیره شده در این پایانه نباید از ظرفیت مجاز بیش تر شود. همچنین تمامی وسایل نقلیه در ابتدای افق زمانی در دسترس نیستند. یک مدل عددصحیح خطی با در نظر گرفتن فرضیات ذکر شده برای این مساله ارائه و توسط نرم افزار CPLEX حل شده است اما از آنجا که حل دقیق مدل ارائه شده با افزایش اندازه مسأله، بسیار زمان بر است، یک روش برنامه ریزی پویا برای حل مساله ارائه شده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم برنامه ریزی پویا از کارایی بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, پایانه های بارگیری, زمانبندی تک ماشین, برنامه ریزی پویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058995,
author = {قربان زاده بجستانی, معصومه and رنجبر, محمد},
title = {زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و عدم دسترسی کارها در ابتدای زمانبندی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایانه های بارگیری، زمانبندی تک ماشین، برنامه ریزی پویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و عدم دسترسی کارها در ابتدای زمانبندی
%A قربان زاده بجستانی, معصومه
%A رنجبر, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]