کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2016-09-01

عنوان : ( طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سرور هورزاد , وحیده بافندگان امروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیاده سازی برنامه ریزی موسسه،منجر به بهینه سازی و ایجاد تغییراتی میشود که فراتر ازبهبود موقعیت فعلی سازمان است و هدف اصلی ان،تامین نیازهای دراز مدت و راهبردی سازمان وتوانمند نمودن آن در حوزه های مختلف کسب وکار است. مطالعات بسیاری تاکنون در مورد پیاده سازی برنامه ریزی منابع موسسه انجام گرفته اما در این مقاله به جهت ارتقای سطح بهره وری و کاهش زمان انجام فعالیت ها، به شناسایی و مشخص کردن تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل کلیدی موفقیت(CSFs ) برنامه ریزی منابع موسسه(ERP5)در شرکت الکتریک خودرو شرق پرداخته شده است. با بررسی مقالات داخلی و خارجی،عوامل تاثیر گذار در پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع موسسه شناسایی شده و از تکنیک مدل سازی ساختاری_تفسیری(ISM)در جهت مشخص کردن روابط حاکم بین آنها استفاده شده است:که در نتیجه عوامل استراتژیک و عوامل فناوری به عنوان تاثیرگذارترین عنصر شناخته شدند. در نهایت پیشنهادات مناسب در این راستا ارائه شد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی منابع موسسه , فاکتور های کلیدی موفقیت , تکنیک ملسازی ساختاری تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059226,
author = {کاظمی, مصطفی and هورزاد, سرور and بافندگان امروزی, وحیده},
title = {طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {برنامه ریزی منابع موسسه ، فاکتور های کلیدی موفقیت ، تکنیک ملسازی ساختاری تفسیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری
%A کاظمی, مصطفی
%A هورزاد, سرور
%A بافندگان امروزی, وحیده
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]