اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2016-08-23

عنوان : ( مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش‌ها تامین آسایش دمایی مطلوب در نواحی گرم و خشک استفاده از پوشش‌های گیاهی می‌باشد. به منظور ارزیابی و شبیه‌سازی اثر انواع فضای سبز بر آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری در مشهد طی گرم‌ترین دوره سال 1391 آزمایشی انجام شد. داده‌های اقلیمی، پوشش گیاهی و ساختمانی ثبت و اندازه‌گیری شده در این سایت‌ها با استفاده از برنامه کامپیوتری ان‌وای‌مت مدلسازی و تجزیه و تحلیل شدند. خروجی‌های مدل نشان داد که رده‌های سنی مختلف در محدوده یکسانی از آسایش دمای قرار داشتند اما زنان در مقایسه با مردان در شرایط مشابه در معرض تنش حرارتی بیشتری قرار گرفتند. شاخص آسایشPMV به جز در سایت پارک ملت در شبیه‌سازی‌‌ها و همچنین شرایط واقعی در محدوده تنش حرارتی شدید قرار داشتند.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, فضای سبز, آسایش دمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059307,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدلسازی، فضای سبز، آسایش دمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2016

[Download]