اولین همایش سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب , 2009-02-19

عنوان : ( شناسایی مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر تبخیر و تعرق به کمک تجزیه رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد، استان یزد) )

نویسندگان: سمانه پور محمدی , محمدتقی دستورانی , سیدعلی محمد چراغی , محمدحسین مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که بعلت شرایط خاص اب و هوایی در بیشتر نقاط خودهدر رفت اب را به علت تبخیر و تعرق بالا شاهد می باشد. این مسئله بویژه در قسمتهای ایران مرکزی که دارای اب و هوای گرم وخشک می باشد بیشتر به چشم میخورد. عوامل اقلیمی زیادی بر روی تبخیر وتعرق در هر حوزه نقش دارند که توجه به این پارامترها می تواند مارا در شناخت بیشتر ماهیت تبخیر وتعرق در حوزه ی و راهکارهایی جهت مدیریت جامع حوزه از الکوی کشت تاجلوگیری از هدر رفت آب پشت سدها یاری کند.حوزه ی منشاد در استان یزد که از حوزه های خشک و کوهستانی میباشد که به علت داشتن رودخانه های فصلی کم اب منابه حوزه ی آب ناچیز و وضعیت بحرانی قرار دارد. این شرایط ایجاب میکند که از تمامی راه های هدر رفت آب حتی از طریق تبخیر و تعرق نیز نتوان چشم پوشی کرد. در مقاله حاظر سعی شده است کهذ مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر تبخیر و تعرق حوزه شناسایی شود.

کلمات کلیدی

, تبخیر وتعرق, پارامترهای اقلیمی, مناطق خشک, حوزه منشاد, یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059401,
author = {سمانه پور محمدی and دستورانی, محمدتقی and سیدعلی محمد چراغی and محمدحسین مختاری},
title = {شناسایی مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر تبخیر و تعرق به کمک تجزیه رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد، استان یزد)},
booktitle = {اولین همایش سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تبخیر وتعرق، پارامترهای اقلیمی، مناطق خشک،حوزه منشاد، یزد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر تبخیر و تعرق به کمک تجزیه رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد، استان یزد)
%A سمانه پور محمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A سیدعلی محمد چراغی
%A محمدحسین مختاری
%J اولین همایش سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب
%D 2009

[Download]