سیزدهمین کنفرانس امار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه برای رگرسیون با کمک نظریه اطلاعات )

نویسندگان: فایزه شکیبا , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا مفاهیم مقدماتی نظریه اطلاعات به طور مختصر بیان می شود. در ادامه اصل آنتروپی ماکسیمم مطرح می شود و همچنین نحوه به دست آوردن آنتروپی ماکسیمم متغیر پاسخ، برآورد ضرایب و واریانس، آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه در مدل رگرسیون چندگانه با کمک نظریه اطلاعات عنوان می شود.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, آنتروپی ماکسیمم, اطلاع کولبک- لیبلر, آنتروپی نسبی مینیمم و آنتروپی نسبی مینیمم بیزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059535,
author = {فایزه شکیبا and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه برای رگرسیون با کمک نظریه اطلاعات},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس امار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آنتروپی، آنتروپی ماکسیمم، اطلاع کولبک- لیبلر، آنتروپی نسبی مینیمم و آنتروپی نسبی مینیمم بیزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه برای رگرسیون با کمک نظریه اطلاعات
%A فایزه شکیبا
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J سیزدهمین کنفرانس امار ایران
%D 2016

[Download]