سیزدهمین کنفرانس امار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران )

نویسندگان: علی خسروی طناک , غلامرضا محتشمی برزادران , جعفر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های بسیاری تاکنون برای توزیع درآمد معرفی شده اند که از بین آنها مدل بتای تعمیم یافته نوع دوم (GB2) معروف ترین و پرکاربردترین مدل ها هستند. خسروی و همکاران(2015) با استفاده از اصل درستنمایی ماکسیمم و بر اساس نابرابری های درآمدی، مدلی پارامتری برای توزیع درآمد معرفی نمودند و نشان دادند که این توزیع نسبت به خانوادهGB2 داده های درآمد مورد بررسی را بهتر مدل بندی ،می کند. در این مقاله، برخی از خواص این مدل را ارائه و برازندگی آن را به داده های درآمد خانوارهای ایرانی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ بررسی می کنیم. به علاوه با برازش خانواده توزیع هایGB2 به داده های مذکور، نتایج نیکویی برازش را با هم مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, نابرابری اقتصادی, توزیع بتای تعمیم یافته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059536,
author = {خسروی طناک, علی and محتشمی برزادران, غلامرضا and احمدی, جعفر},
title = {برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس امار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {توزیع درآمد، نابرابری اقتصادی، توزیع بتای تعمیم یافته.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران
%A خسروی طناک, علی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A احمدی, جعفر
%J سیزدهمین کنفرانس امار ایران
%D 2016

[Download]