همایش ملی گیاهان دارویی , 2016-08-18

عنوان : ( مقایسه اثرات آنتی آریتمتیک آب انار و نیترو ال آرژنین متیل استر در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت. )

نویسندگان: حمیده کاظمی راد , حمیدرضا کازرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بیماری های قلبی و عروقی از دلایل شایع مرگ و میر در جهان هستند. پرفوزیون کرونری نامناسب با نیازهای میوکارد دلیل اصلی سندرم های ناشی از ایسکمی قلب است بدین ترتیب برخی از سلولهای عضله قلبی می میرند و یا قدرت انقباض خود را از دست می دهند و لذا توان انقباض قلب کم میشود. آب انار موجب پیشگیری از بیماریهای قلبی- عروقی، کاهش فشار خون وتصلب شرایین میشود. هدف از این پژوهش بررسی اثرات حفاظتی آب انار 2% در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله رت می باشد. روش کار: در پژوهش صورت گرفته 3 گروه آزمایشی به تعداد 30 رت نژاد ویستار توسط تیوپنتال سدیم 60% تحت بیهوشی قرار گرفتند و قلب آنها از قفسه سینه خارج و سریعا به دستگاه لانگن دورف متصل شدند و قلب ها توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. قلبهای ایزوله گروههای شاهد و آزمون (آب نار 2%، آب انار 2%+ L-NAME) به مدت 30 دقیقه تثبیت شدند و سپس 30 دقیقه ایسکمی و 120 دقیقه پرفوزیون مجدد تجربه کردند. نتیجه گیری: آب انار 2% موجب کاهش چشمگیری از آریتمی‌های منفرد، سالو، تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی گردید.

کلمات کلیدی

, انار, L-NAME, آریتمی, ایسکمی پرفوزیون مجدد, قلب ایزوله رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059802,
author = {کاظمی راد, حمیده and کازرانی, حمیدرضا},
title = {مقایسه اثرات آنتی آریتمتیک آب انار و نیترو ال آرژنین متیل استر در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت.},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انار، L-NAME، آریتمی، ایسکمی پرفوزیون مجدد، قلب ایزوله رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات آنتی آریتمتیک آب انار و نیترو ال آرژنین متیل استر در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت.
%A کاظمی راد, حمیده
%A کازرانی, حمیدرضا
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2016

[Download]