جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (83-111)

عنوان : ( مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها )

نویسندگان: محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مژگان صالح ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرها به عنوان نوعی پدیده جغرافیایی، نشان‌دهنده واقعیت های پایه ای و اساسی زندگی اجتماعی بشر عصر حاضر می باشند؛ به‌نحوی‌که زندگی در فضای شهرها و حرکت به سمت شهرنشینی بخشی از حرکت تکاملی انسان ها را شامل می شود. این حرکت و سکونت انسان ها در فضاهای شهرها، زمینه ایجاد تراکم جمعیت، تداخل فضاها، مسائل و مشکلات و .... را به‌ویژه در فضاهایی که شهرنشینی بدون برنامه تجربه کرده اند، به ارمغان آورده است. در میان راهکارهای پیش رو جهت کاهش مشکلات ناشی از این روند رو به رشد و سایر آسیب ها، شناخت مفاهیم مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهری است. بر این اساس، مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به مفهوم‌سازی و شناخت مفاهیم مرز، محدوده¬ها و حریم¬ها در فضای شهر پرداخته و انواع آن‌ها را بیان می¬کند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که فضای شهرها شامل انواع مرزها (مرزهای فردی؛ مرزهای اتاق در آپارتمان؛ مرزهای آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فضای شهر؛ مرزهای مالیات و عوارض شهری؛ مرزهای شهر و ...)، حریم ها (حریم افراد؛ حریم خصوصی؛ حریم فضایی؛ حریم منازل؛ حریم ها در معماری؛ حریم محله ها؛ حریم شهر و .....) و محدوده ها (محدوده های شهر؛ محدوده های محلی؛ محدوده های منطقه ای؛ محدوده های نفوذ شهر و ...) می شود که تاکنون به آن‌ها توجه نشده است. باوجوداینکه، مرزها، حریم ها و محدوده ها در فضای شهرها در میزان حاکمیت، مالکیت و صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند و با ایجاد شناخت و درک درست از مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهرها می توان زندگی معاصر در شهرها را که بسیار پیچیده و غیر نظام مند شده است، تا حد قابل‌توجهی نظام مند، آسایش‌بخش و امن کرد.

کلمات کلیدی

, مرزها, محدوده ها, حریم ها, فضای شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060170,
author = {جان پرور, محسن and صالح آبادی, ریحانه and صالح ابادی, مژگان},
title = {مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۱۳۶},
pages = {83--111},
numpages = {28},
keywords = {مرزها، محدوده ها، حریم ها، فضای شهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها
%A جان پرور, محسن
%A صالح آبادی, ریحانه
%A صالح ابادی, مژگان
%J جغرافیای سیاسی
%@ ۲۴۷۶-۳۱۳۶
%D 2016

[Download]