سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهر , 2016-12-15

عنوان : ( ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر )

نویسندگان: مهدی احمدی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی نفوذپذیری سنگ کف ساختگاه سد ها و به خصوص سد های باطله امری حیاتی و انکار ناپذیر است. برای ارزیابی نفوذپذیری سنگ ها، آزمایش های برجا بهترین و کار آمد ترین روش است. در محل سد باطله زرمهر نیز به منظور بررسی نفوذ پذیری ساختگاه، تعداد 7 گمانه در محل محورحفاری وآزمایش نفوذ پذیری برجای سنگ )لوژن( انجام شد. به طور کلی با افزایش عمق میزان لوژن کاهش پیدا میکند که نشان دهنده ی عملکرد هوازدگی بر سنگ های سطحی است. تغییرات تکیه گاه چپ منظم تر و بیشتر تحت تاثیر هوا زدگی سطحی است. 44 % نقاط مورد آزمایش لوژن بین 1 تا 3.5 و 92 % نقاط دارای لوژن صفر تا 90 هستند و در طبقه بندی خیلی ضعیف قرار میگیرند. در تکیه گاه چپ بعد از یک لایه سطحی هوازده با RQD 3.5 تا 4 هستند. 44 % نقاط دارای پایین به سنگ های تازه تر با کیفیت بهتری میرسیم اما در تکیه گاه راست چنین نظمی برقرار نیست و کیفیت مغزه حفاری ظاهرا فقط وابسته به هوازدگی RQD سطحی نیست. در یکی ازگمانه های جناح چپ و دو گمانه از جناح راست آبخوری سنگ وابسته به درزه های موجود در سنگ است اما در دیگر گمانه ها این طور نیست. با توجه به هوازدگی سنگها، توزیع و توسعه درزه ها، آزمون های برجا و سایر مشاهدات صحرایی، تکیه گاه راست ضعیف تر از تکیه گاه چپ بوده و دارای تنوع سنگ شناسی بیشتری نیز هست به گونه ای که میتوان گفت تکیه گاه راست بیشتر تحت تاثیر نیروهای تکتونیکی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, سد باطله, نفوذ پذیری, لوژن, RQD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060321,
author = {احمدی, مهدی and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهر},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سد باطله، نفوذ پذیری، لوژن، RQD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر
%A احمدی, مهدی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهر
%D 2016

[Download]