پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( مطالعه تاثیر متغییرهای موجود در فرایند سنتز بر مورفولوژی و پتانسیل زتا نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت )

نویسندگان: پریسا روشنی , سحر ملازاده بیدختی , عباس یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه اخیر بررسی تاثیر حضور و یا عدم حضور بسترهای پلیمری بر مورفولوژی، اندازه ذرات و مقدار بار سطحی ذرات هیدروکسی آپاتیت بوده است. بدین منظور از یک روش رسوب شیمیایی اصلاح شده برای سنتز فاز مورد نظر استفاده گردید. پلی وینیل الکل و ژلاتین دو پلیمری بودند که بدین منظور در نظر گرفته شدند. جهت بررسی های فازی از آنالیز اشعه ایکس، و جهت مطالعه اندازه و مورفولوژی ذرات از آنالیز میکروسکوب الکترون عبوری استفاده شد. علاوه بر این پتانسیل زتا به کمک زتا سایزر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که نوع پلیمر به کار گرفته شده و فرایند خشک کردن میتواند تاثیر قابل توجهی بر اندازه ذرات و مورفولوژی انها داشته باشد. نتایج مطالعه پتانسیل زتا نشان داد که با وجود آنکه ذرات سنتز شده دارای بار سطحی منفی میباشند اما عوامل تاثیر گذار بر مورفولوژی و اندازه ذرات تاثیری قابل توجهی بر پتانسیل سطحی ذرات نداشتند.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات, هیدروکسی آپاتیت, پتانسیل زتا, متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060348,
author = {روشنی, پریسا and ملازاده بیدختی, سحر and عباس یوسفی},
title = {مطالعه تاثیر متغییرهای موجود در فرایند سنتز بر مورفولوژی و پتانسیل زتا نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نانو ذرات، هیدروکسی آپاتیت، پتانسیل زتا، متخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر متغییرهای موجود در فرایند سنتز بر مورفولوژی و پتانسیل زتا نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت
%A روشنی, پریسا
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A عباس یوسفی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]