اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی-فرانسه , 2016-09-28

عنوان : ( تحلیل تطبیقی و بینا رشتهای ادبیات و معماری از خلال "دیرتلم" و مدینه فاضله )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , صفیه اصیلی , نسرین اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات بینا رشتهای یکی از مباحثی است که اخیرا مورد توجه محققین ادبیات تطبیقی قرار گرفته است.. اثری ادبی مجموعهای از عباراتی است که گاه در نظر خواننده معمولی خالی از معناست. اما آنچه آن را از متونهای روزمره متمایز میسازد حضور عقایدی است که پنهان و آشکارا از خلال واژهها به ذهن خواننده متبادر میگردد. اثری معماری نیز متشکل از عناصری گوناگون است که انتخاب نوع مواد، خطوط و اشکال هندسی بیانگر بینش خالقش میباشد. هر چند از جنبه بصری، اثری ادبی با اثری معماری متفاوت است اما هر دو مخلوق تفکر و خلاقیت انسان هستند و علی رغم وجود تفاوتها، میتوان شباهتهایی بین آنها یافت. بعلاوه همانطور که در ادبیات شاهد ظهور مکاتبی بیشمار هستیم در معماری نیز سبکهای متعددی وجود دارد که گاه تحت تاثیر تولد مکتبی در ادبیات است. رابله در رمان خود گارگانتوا به ترسیم معماری دیر تلم با بیان جزئیات می پردازد. قصد ما در این پژوهش بررسی معماری دیر تلم از جنبههایی چون: شکل، فضا، نوع وکمیت تزیینات و فضاهای طراحی شده برای ساکنین دیر تلم است. سپس از خلال توصیف دیر تلم به معرفی مولفههای اصلی تفکر رابله به عنوان یکی از اومانیستهای رنسانس خواهیم پرداخت. در آخر با استفاده از مکتب آمریکایی به این سوال پاسخ خواهیم داد: عقاید اومانیستی رابله بر روی معماری دیر تلم تاثیر گزار بوده است یا خیر؟ این تاثیرات به چه شکلهایی در معماری دیر تلم ظهور پیدا کرده اند؟

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, اومانیسم در ادبیات, اومانیسم در معماری, رابله, دیر تلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060623,
author = {فارسیان, محمدرضا and اصیلی, صفیه and اسماعیلی, نسرین},
title = {تحلیل تطبیقی و بینا رشتهای ادبیات و معماری از خلال "دیرتلم" و مدینه فاضله},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی-فرانسه},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادبیات تطبیقی، اومانیسم در ادبیات، اومانیسم در معماری، رابله، دیر تلم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تطبیقی و بینا رشتهای ادبیات و معماری از خلال "دیرتلم" و مدینه فاضله
%A فارسیان, محمدرضا
%A اصیلی, صفیه
%A اسماعیلی, نسرین
%J اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی-فرانسه
%D 2016

[Download]