اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2016-10-18

عنوان : ( تاثیر صمغ دانه بالنگو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر خصوصیات رئولوژیکی بستنی بدون چربی )

نویسندگان: پریسا پورثانی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر صمغ دانه بالنگوی شیرازی (3/0، 4/0 و 5/0 درصد) و کنسانتره پروتئین آب پنیر در سطوح مختلف (0، 5/2 و 5 درصد) بر ویژگی‌های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی در مقایسه با نمونه شاهد پرچرب (10درصد) بود. همه نمونه‌ها رفتار غیر نیوتونی شل‌شونده با برش نشان دادند. داده‌های رفتار جریان با مدلهای قانون توان و کسون به خوبی برازش داده شدند. با افزودن صمغ و افزایش غلظت آن، مقدار ویسکوزیته ظاهری، ضریب قوام، تنش تسلیم، ویسکوزیته پلاستیک افزایش، اما شاخص رفتار جریان نمونه‌ها کاهش یافت. با افزودن پروتئین آب پنیر و افزایش غلظت آن، روند مشابهی در این ویژگی‌ها به جز شاخص رفتار جریان مشاهده شد. استفاده از صمغ و پروتئین در نقش جایگزین چربی در بستنی بدون چربی، برخی خصوصیات نمونه‌های بدون چربی را به بستنی پرچرب نزدیک کرد. در برخی از خصوصیات نمونه‌های حاوی مخلوط صمغ دانه بالنگو و پروتئین آب پنیر مانند ضریب قوام و ویسکوزیته ظاهری، اثرات هم‌افزایی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, بستنی بدون چربی, خصوصیات رئولوژیکی, صمغ دانه بالنگوی شیرازی, کنسانتره پروتئین آب پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060757,
author = {پورثانی, پریسا and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {تاثیر صمغ دانه بالنگو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر خصوصیات رئولوژیکی بستنی بدون چربی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بستنی بدون چربی، خصوصیات رئولوژیکی، صمغ دانه بالنگوی شیرازی، کنسانتره پروتئین آب پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر صمغ دانه بالنگو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر خصوصیات رئولوژیکی بستنی بدون چربی
%A پورثانی, پریسا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
%D 2016

[Download]