دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25

عنوان : ( اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی )

نویسندگان: فاطمه حامدی شهرکی , محبت محبی , فخری شهیدی , الهام آذرپژوه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوست انار یکی از منابع سرشار ترکیبات فنلی می باشد که فعالیت آنتی رادیکالی قابل توجهی نسبتبه سایر بخش های میوه انار دارد. فعالیت آنتی رادیکالی بالای پوست انار به ترکیبات فنلی بالای آنمربوط می شود. هدف از این پژوهش تاثیر مدت زمان فراصوت دهی و استفاده از حلال های آب،اتانول 07 % و استون 07 % بر ترکیبات فنلی عصاره های پوست انار استخراج شده می باشد. نمونه ها بااستفاده از سیستم پروب فراصوت طی مدت زمان های مختلف 5، 10 و 15 دقیقه فراصوت دهی شدند. مشاهده شد که در این شیوه اعمال فراصوت، نوع حلال مصرفی و مدت زمان فراصوت دهی برترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتی رادیکالی موثر می باشد. با افزایش مدت زمان فراصوت دهی،استخراج ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی رادیکالی افزایش یافت. علاوه بر آن بیشترین و کمترین میزاناستخراج ترکیبات فنلی به ترتیب مربوط به حلال های استون 07 % و آب بود.

کلمات کلیدی

, پوست انار, ترکیبات فنلی, عصاره, پروب فراصوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060784,
author = {حامدی شهرکی, فاطمه and محبی, محبت and شهیدی, فخری and الهام آذرپژوه},
title = {اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوست انار، ترکیبات فنلی، عصاره، پروب فراصوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی
%A حامدی شهرکی, فاطمه
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%A الهام آذرپژوه
%J دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]