دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2016-09-14

عنوان : ( مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای )

نویسندگان: محبوبه محبی تبار , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انواع دستورالعملهای توجهی از عوامل مهم در یادگیری حرکتی می باشد. نتایج نشان داد که دستورالعمل توجهی درونی بر عملکرد موثر است.

کلمات کلیدی

, توجه, اسکیت, یادگیری, تکلیف زاویه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060842,
author = {محبی تبار, محبوبه and طاهری تربتی, حمید رضا and صابری کاخکی, علیرضا},
title = {مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای},
booktitle = {دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {چابهار, ايران},
keywords = {توجه، اسکیت، یادگیری، تکلیف زاویه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای
%A محبی تبار, محبوبه
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2016

[Download]