دومین کنگره بینالمللی علوم زمین و توسعه شهری , 2016-05-12

عنوان : ( زمین‌شناسی، پتروگرافی و آلتراسیون واحدهای سنگی منگنز استاج (جنوب غرب سبزوار) )

نویسندگان: شیرین شجاعی زاده اقدم , محمدرضا حیدریان شهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره منگنز استاج در نزدیکی روستای استاج ، 40 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سبزوار، در ایران مرکزی و زون سبزوار واقع شده است. با توجه به شواهد صحرایی و مطالعات میکروسکوپی، واحدهای سنگ شناسی منطقه عبارتند از: پیروکسن مونزودیوریت پورفیری، مادستون، توف ، هورنبلند‌آندزیت، پیروکسن‌آندزیت و آندزیت- بازالت. کانی‌های اولیه در واحدهای آذرین، شامل پلاژیوکلاز و هورنبلند می‌باشد. بافت غالب در واحدهای ولکانیکی، پورفیری، پورفیری- میکرولیتی، بادامکی و گلومروپورفیری می‌باشد اگر‌چه که بافت اسفرولیتی نیز به صورت فرعی مشاهده شده است. دگرسانی متداول در این سنگ‌ها شامل آلتراسیون های پروپلیتیک (کلریت، اپیدوت، کربنات)، سیلیسی و آرژیلیکی می باشد که میزان آلتراسیون در سنگ های آندزیتی نسبت به سنگ های دیوریتی بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, زمین¬شناسی, پتروگرافی, آلتراسیون, جنوب غرب سبزوار, استاج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061082,
author = {شجاعی زاده اقدم, شیرین and حیدریان شهری, محمدرضا and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {زمین‌شناسی، پتروگرافی و آلتراسیون واحدهای سنگی منگنز استاج (جنوب غرب سبزوار)},
booktitle = {دومین کنگره بینالمللی علوم زمین و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زمین¬شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، جنوب غرب سبزوار، استاج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین‌شناسی، پتروگرافی و آلتراسیون واحدهای سنگی منگنز استاج (جنوب غرب سبزوار)
%A شجاعی زاده اقدم, شیرین
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J دومین کنگره بینالمللی علوم زمین و توسعه شهری
%D 2016

[Download]