یازدهمین همایش بین المللی زبان و ادب فارسی , 2016-09-07

عنوان : ( مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت )

نویسندگان: اسماء غفوریان محدث , محمدجواد مهدوی , سمیرا بامشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهدی آذریزدی (1300/1388ه.ش) متولد ایران و کامل کیلانی (1897/1959) متولد مصر از نویسندگان برتر در حوزهٴ ادبیات کودک هستند. این دو مؤلف، داستان واحدی از کتاب هزار و یک شب به نام ابوقیر و ابوصیر را برای کودکان با نام‌های مرد و نامرد و ابوصیر و ابوقیر بازنویسی کرده‌اند. در این پژوهش بر اساس نظریهٴ فزون‌متنیّت ژنت به دنبال تغییرات و گشتارهای صورت گرفته و علت به‌وجود آمدن این گشتارها هستیم.در این پژوهش به بررسی پی‌رفت‌های دو داستان کودک و به مقایسهٴ آن‌ها با پی‌رفت‌های داستان هزار و یک ‌شب پرداخته‌ایم و پس از تطبیق آن دریافته‌ایم هر دو مؤلف بر حسب ردهٴ سنی مخاطب، گشتارهای کاربردی و کمّی و جایگشت را اعمال کرده‌اند و کیلانی بیش از آذریزدی به محتوای داستان هزار و یک ‌شب پایبند بوده است.

کلمات کلیدی

, ابوصیر و ابوقیر, روایت, گشتار, آذریزدی, کیلانی, فزون متنیت, ژنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061199,
author = {غفوریان محدث, اسماء and مهدوی, محمدجواد and بامشکی, سمیرا},
title = {مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت},
booktitle = {یازدهمین همایش بین المللی زبان و ادب فارسی},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ابوصیر و ابوقیر، روایت، گشتار، آذریزدی، کیلانی، فزون متنیت، ژنت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت
%A غفوریان محدث, اسماء
%A مهدوی, محمدجواد
%A بامشکی, سمیرا
%J یازدهمین همایش بین المللی زبان و ادب فارسی
%D 2016

[Download]