کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی در پیش‌بینی هندسه‌ی حوضچه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , عطااله جداری لطف ابادی , محمدمهدی تفرج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن در پناه گاز محافظ که به اختصار جوش آرگون یا تیگ نامیده می شود یکی از مهم‌ترین روش‌های جوشکاری در صنایع مختلف است. با توجه به این موضوع که کیفیت جوش به هندسه جوش نیز وابسته است، در این پژوهش، از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای یافتن رابطه‌ای بین متغیرهای فرآیند جوشکاری (شامل شدت‌جریان، سرعت جوشکاری و گپ) با شکل حوضچه‌ی جوش استفاده و عملکرد هر دو روش در پیش‌بینی ابعاد حوضچه‌ی حرارتی مقایسه شده است. قابلیت مدل های حاصل با داده های تجربی سنجیده شد. نتایج نشان داد که مدل حاصل از شبکه های عصبی تطابق بهتری با داده های تجربی دارد و دارای خطای کمتری است.

کلمات کلیدی

, شبکه های چندلایه پرسپترون, جوش تیگ, مدل رگرسیونی, حوضچه جوش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061439,
author = {کلاهان, فرهاد and جداری لطف ابادی, عطااله and تفرج, محمدمهدی},
title = {مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی در پیش‌بینی هندسه‌ی حوضچه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکه های چندلایه پرسپترون، جوش تیگ، مدل رگرسیونی، حوضچه جوش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی در پیش‌بینی هندسه‌ی حوضچه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی
%A کلاهان, فرهاد
%A جداری لطف ابادی, عطااله
%A تفرج, محمدمهدی
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]