پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-07-20

عنوان : ( آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا اولا , مهدی جباری نوقابی , محمدمهدی رونقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم گیری و سیاست گذاری از ابعاد مختلف ، بر کسی پوشیده نیست. در این راه بطور طبیعی، روش هایی قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش بینی باشند. در سال های اخیر ، مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود به طور نسبی موفق بوده اند ، سابقه چندانی در زمینه پیش بینی نداشته اند.. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف سری های زمانی با استفاده از روش تقریب چند جمله ای موضعی است. این آزمون جهت بررسی وجود روند های آشوبی در سری های زمانی روزانه بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران از سال 6831 تا سال 6831 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود چنین روندی در مسیر تحول این شاخص است.

کلمات کلیدی

, آشوب, بازده سهام , تقریب چند جملهای موضعی, سری های زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061648,
author = {محمدرضا اولا and جباری نوقابی, مهدی and محمدمهدی رونقی},
title = {آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آشوب، بازده سهام ، تقریب چند جملهای موضعی، سری های زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران
%A محمدرضا اولا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A محمدمهدی رونقی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]