نخستین همایش ملی حقوق ونظام بانکی , 2015-11-19

عنوان : ( نظام های بانکداری، چالش ها وموانع اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا درایران )

نویسندگان: محمود مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بانکها با دراختیار داشتن پول قابل توجهی از بخش پولی کشور نقش عمده ای دراقتصاد داشته ودولتها با نظارت برآنها به عنوان اهرم نیرومندی در نیل به اهداف اقتصادی خود ازآنها استفاده می کنند. فعالیت اکثر بانکها درنظام اقتصادی دنیا وحتی دراغلب کشورهای اسلامی برمبنای ربا میباشد. با پیروزی انقلاب اسلامی واستقرارنظام جمهوری اسلامی درایران، ضرورت استقرار نظام حقوقی واقتصادی اسلام مطرح و نظام بانکداری کشوربرمبنای حذف ربا با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا شکل گرفت. روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی تحلیلی بوده وکتب، مقالات وآثارعلمی وتحقیقاتی مکتوب ومرتبط با موضوع مورد استناد قرارگرفته است. لایحه ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب وقانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوطه وسایر مقررات ومصوبات مرتبط با نظام بانکی ایران مورد مطالعه ودرمباحث مورد نظر، مورد استناد واقع شده است. با وجود اینکه نظام بانکی ایران درقالب عقود اسلامی مبادرت به تجهیز و تخصیص منابع نموده اما باتوجه به تحقیقات بعمل آمده، عملکرد بانکها به گونه ای بوده که قسمتی ازمعاملات شکل صوری داشته وسپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات وکارگزاران بانکها با تعیین نرخ سود ازپیش معین شده مبادرت به امضای قرارداد نموده و عملا مشابه بانکهای ربوی ونظام سرمایه داری رفتارکرده اند.

کلمات کلیدی

, ربا, بانکداری اسلامی, بانکداری بدون ربا, قانون عملیات بانکی, موانع وچالشها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061957,
author = {مولوی, محمود},
title = {نظام های بانکداری، چالش ها وموانع اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا درایران},
booktitle = {نخستین همایش ملی حقوق ونظام بانکی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ربا، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، قانون عملیات بانکی، موانع وچالشها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نظام های بانکداری، چالش ها وموانع اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا درایران
%A مولوی, محمود
%J نخستین همایش ملی حقوق ونظام بانکی
%D 2015

[Download]