بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016 , 2016-04-26

عنوان : ( شبیه سازی و بررسی نحوه جدایش ذرات در سیکلون های واسطه سنگین )

نویسندگان: محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیکلون های واسطه سنگین (شیب دار) نوع پیشرفته ای از سیکلون ها هستند که توانایی جداسازی دو فاز از ذرات جامد مختلف را از یکدیگر دارند. در این نوع سیکلون ها برای قرارگیری چگالی سیال واسطه ما بین دو فاز جامد از ذرات مگنت استفاده می شود که این ذرات به صورت ناهمگن و به نسبت قطر و سرعت در سیال تمرکز پیدا می کنند. بنابراین ویسکوزیته و چگالی سیال واسطه را در سیکلون متغییر می کنند که با وجود جریان آشفته ی چرخشی و هسته هوا در مرکز سیکلون مدل¬سازی این چند فاز در کنار هم دشوار است. در این مقاله توسط نرم¬افزار فلوئنت و با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی معادلات ناویراستوکس و معادلات توربولانسی تنش¬های رینولدز از روش حجم محدود حل شده¬اند. سیال چند فازی به وسیله روش¬های حجم سیال و مخلوط و فاز گسسته مدل شده است. در این راستا برای سیال واسطه یک کد یودی اف نوشته شده که بوسیله آن توزیع ذرات مگنت و چگالی سیال واسطه در هر مکان محاسبه می شود. مقایسه عملکرد سیکلون شبیه سازی شده با نتایج تجربی تطابق مناسبی را نشان می¬دهد. همچنین تاثیر چگالی و قطر ذرات برجدا شدن آن¬ها مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در ذرات با قطر کمتر از 0.1 میلی¬متر چگالی تاثیر کمی در جدایش ذرات می¬گذارد و هرچه ذرات بزرگتر شوند چگالی عامل تعیین کننده-تری است. همچنین نتایج نشان داده ذراتی که چگالی نزدیک به محیط واسطه دارند به شرایط حرکت سیال در سیکلون وابستگی بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, سیکلون, سیکلون شیب دار, سیکلون واسطه سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062061,
author = {مقیمان, محمد},
title = {شبیه سازی و بررسی نحوه جدایش ذرات در سیکلون های واسطه سنگین},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {سیکلون، سیکلون شیب دار، سیکلون واسطه سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی و بررسی نحوه جدایش ذرات در سیکلون های واسطه سنگین
%A مقیمان, محمد
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016
%D 2016

[Download]