پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-07-20

عنوان : ( تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلالات روانی بعنوان یکی از مسموم ترین انواع ویژگی‌های سه گانه سیاه شخصیتی (اختلالات روانی، خودشیفتگی، ماکیاولیسم گرایی) در نظر گرفته می شود. تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار نیز یکی از سازه های اختلالات روانی و ابزاری است که از رتبه بندی سایرین برای سنجش ویژگی های اختلالات روان شناختی در محیط کار استفاده می کند. در این مطالعه، اختلالات روانی، تجزیه و تحلیل کسب و کار و عوامل تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار داده شدند. از این رو با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه به بررسی سازه های تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و ارتباط آن با تعارض کار و زندگی، سرپرستی آزاردهنده، رضایت شغلی و تمایل به ماندن پرداخته شده و در نهایت مدل مفهومی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ختلالات روانی, تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار, سرپرستی آزار دهنده, تعارض کار-خانواده, رضایت شغلی, تمایل به ماندن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062515,
author = {رحیم نیا , فریبرز and صادقی, فرشته},
title = {تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ختلالات روانی، تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار، سرپرستی آزار دهنده، تعارض کار-خانواده، رضایت شغلی، تمایل به ماندن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن
%A رحیم نیا , فریبرز
%A صادقی, فرشته
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]