علوم و فنون بسته بندی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-6) , صفحات (30-45)

عنوان : ( اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمای انتقال شیشه¬ای یک ویژگی فیزیکی مهم در علم بسته¬بندی مواد غذایی است که می¬تواند به تشریح رفتارهای فیزیکوشیمیایی مهم در سیستم¬های غذایی کمک نماید. درک اساسی پدیده انتقال شیشه¬ای می¬تواند برای بهینه کردن شرایط فرآوری و نگهداری در عملیات مواد غذایی مختلف به کار رود. در پلیمرهای مورد استفاده در بسته¬بندی دمای انتقال شیشه¬ای، ماهیت شیشه¬ای یا لاستیکی بودن و نفوذپذیری و تحرک زنجیره پلیمر را نشان می¬دهد و به لحاظ تأثیر بر خواص بازدارندگی پلیمر در برابر گازها اهمیت زیادی دارد. در دماهای بالاتر از دمای انتقال شیشه¬ای مواد پلیمری نرم و لاستیکی و در دماهای پایین¬تر از آن به صورت شیشه¬ای و سخت می¬باشند. هر چقدر دمای انتقال شیشه¬ای پلیمر بالاتر باشد، محدوده دمایی که پلیمر در آن محدوده قادر است به عنوان یک بازدارنده مطلوب عمل کند وسیع¬تر خواهد بود. این مقاله اهمیت دمای انتقال شیشه¬ای را در علم و فنّاوری و نیز بسته¬بندی مواد غذایی مرور

کلمات کلیدی

, دمای گذار شیشه ای, رفتارهای فیزیکوشیمیایی, فرآوری , فیلم و پوشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063067,
author = {اعظم ایوبی ده پائینی and صداقت, ناصر},
title = {اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {30--45},
numpages = {15},
keywords = {دمای گذار شیشه ای، رفتارهای فیزیکوشیمیایی، فرآوری ، فیلم و پوشش خوراکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی
%A اعظم ایوبی ده پائینی
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2017

[Download]