علوم و فنون بسته بندی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-6) , صفحات (30-45)

عنوان : ( اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمای انتقال شیشه ای یک ویژگی فیزیکی مهم در علم بسته بندی مواد غذایی است که می تواند به تشریح رفتارهای فیزیکوشیمیایی مهم در سیستم های غذایی کمک نماید. درک اساسی پدیده انتقال شیشه ای می تواند برای بهینه کردن شرایط فرآوری و نگهداری در عملیات مواد غذایی مختلف به کار رود. در پلیمرهای مورد استفاده در بسته بندی دمای انتقال شیشه ای، ماهیت شیشه ای یا لاستیکی بودن و نفوذپذیری و تحرک زنجیره پلیمر را نشان می دهد و به لحاظ تأثیر بر خواص بازدارندگی پلیمر در برابر گازها اهمیت زیادی دارد. در دماهای بالاتر از دمای انتقال شیشه ای مواد پلیمری نرم و لاستیکی و در دماهای پایین تر از آن به صورت شیشه ای و سخت می باشند. هر چقدر دمای انتقال شیشه ای پلیمر بالاتر باشد، محدوده دمایی که پلیمر در آن محدوده قادر است به عنوان یک بازدارنده مطلوب عمل کند وسیع تر خواهد بود. این مقاله اهمیت دمای انتقال شیشه ای را در علم و فنّاوری و نیز بسته بندی مواد غذایی مرور

کلمات کلیدی

, دمای گذار شیشه ای, رفتارهای فیزیکوشیمیایی, فرآوری , فیلم و پوشش خوراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063067,
author = {اعظم ایوبی ده پائینی and صداقت, ناصر},
title = {اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {30--45},
numpages = {15},
keywords = {دمای گذار شیشه ای، رفتارهای فیزیکوشیمیایی، فرآوری ، فیلم و پوشش خوراکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی
%A اعظم ایوبی ده پائینی
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2017

[Download]