چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی )

نویسندگان: سمیه سه بری , امید صفری , آزیتا فراشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماکروبنتوزها از مهم¬ترین موجودات اکوسیستم¬های آبی هستند که از تنوع گونه¬ای بالایی برخوردار بوده و در اکثر اکوسیستم¬های آبی به وفور یافت می¬شوند. این موجودات از نظر مقاومت در برابر شدت آلودگی (به ویژه وجود آلاینده¬های آلی) و کاهش اکسیژن با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که بعضی از آن¬ها در آب¬های کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و بعضی هم در آب¬های کاملا آلوده وجود دارند و می¬توان آن¬ها را در چهار گروه حساس به آلودگی، نیمه حساس به آلودگی، نیمه مقاوم و مقاوم به آلودگی دسته¬بندی نمود. لذا ماکروبنتوزها شاخص¬های خوبی در برآورد سلامت زیستی رودخانه¬ها محسوب می¬شوند و می¬توان از آن¬ها برای پی بردن به وضعیت منابع آبی و طبقه¬بندی کیفی آب، مطالعه بیولوژی آب¬ها یا ارزیابی زیستی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, ماکروبنتوز, رودخانه¬, آلودگی, شاخص زیستی, سلامت اکوسیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063109,
author = {سه بری, سمیه and صفری, امید and فراشی, آزیتا},
title = {حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماکروبنتوز، رودخانه¬، آلودگی، شاخص زیستی، سلامت اکوسیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی
%A سه بری, سمیه
%A صفری, امید
%A فراشی, آزیتا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]