پژوهش های زبانشناختی قرآن, دوره (5), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (105-114)

عنوان : ( معناشناسی فواد در قران کریم )

نویسندگان: مهدی حسن زاده , سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژۀ «فؤاد» یکی از مهم­ترین مفاهیم قرآنی است که نظر و تدبّر هر اندیشمند قرآنی را به خود جلب می­کند. این واژه تاکنون به­رغم تلاش­های برخی لغویون، مفسرین و علما، با رویکرد معناشناسانه بررسی نشده است. کاربرد این واژه در قرآن کریم 16 مرتبه در 15 آیه هست. این پژوهش با روش معناشناسی که نگاه تحلیلی و دقیق به متن است، به‌تبیین معنای «فؤاد» و استخراج مؤلّفه ­های معنایی آن از قرآن کریم پرداخته است. بررسی آیاتی که واژۀ «فؤاد» در آن به­ کار رفته است این‌گونه نشان داد که این کلمه در کاربرد قرآنی بر محور جانشینی و تا حدودی تقابل، با مفهوم قلب و بر محور هم­نشینی با مفاهیمی مثل تثبیت، هوی، ربط و... در یک حوزۀ معنایی قرار می­گیرد. کشف مؤلّفه­ های معنایی «فؤاد» سبب تجلّی بیشتر معارف ناب قرآنی برای روشنی راه عبد خداوند متعال و نشان‌دادن جهان­بینی خاص و نظام­مند قرآن کریم است.

کلمات کلیدی

فؤاد؛ قلب؛ تثبیت؛ ربط؛ هوی؛ صدر؛ جانشینی؛ هم‌نشینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063377,
author = {حسن زاده, مهدی and مرتضوی, سیدمحمد},
title = {معناشناسی فواد در قران کریم},
journal = {پژوهش های زبانشناختی قرآن},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2423-3889},
pages = {105--114},
numpages = {9},
keywords = {فؤاد؛ قلب؛ تثبیت؛ ربط؛ هوی؛ صدر؛ جانشینی؛ هم‌نشینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معناشناسی فواد در قران کریم
%A حسن زاده, مهدی
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J پژوهش های زبانشناختی قرآن
%@ 2423-3889
%D 2016

[Download]