اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE , 2017-06-22

عنوان : ( بررسی اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی )

نویسندگان: مهری دانا , غلامحسین ظهوری , سعید اسدی , حسن صلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی مورد بررسی قرارگرفت. به این منظور خواص مکانیکی ، فیزیکی و حرارتی آمیزه ها تولید شده با درصدهای 3، 4، 5 و 7 وینیل تری آلکوکسی سیلان اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که با افزایش میزان سیلان برخی خواص شامل دانسیته، سختی و استحکام کششی تغییر چندانی نداشت. شاخص جریان مذاب ابتدا روند نزولی و سپس روند صعودی داشت.

کلمات کلیدی

, وینیل تری آلکوکسی سیلان, خواص,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063641,
author = {دانا, مهری and ظهوری, غلامحسین and سعید اسدی and حسن صلاحی},
title = {بررسی اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE},
year = {2017},
location = {همدان, ايران},
keywords = {وینیل تری آلکوکسی سیلان، خواص، آمیزه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی
%A دانا, مهری
%A ظهوری, غلامحسین
%A سعید اسدی
%A حسن صلاحی
%J اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE
%D 2017

[Download]