اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18

عنوان : ( ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت آب رودخانه فصلی کشف رود )

نویسندگان: پویان لقائی افشار , محمدتقی دستورانی , محمود آذری , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه پساب برخی از مناطق شهر مشهد و فاضلاب تصفیه نشده واحدهای صنعتی مجاور رودخانه و همچنین پساب‌های کشاورزی به بازه اصلی رودخانه کشف‌رود تخلیه می‌شوند، وضعیت کیفی آب این رودخانه به‌طور قابل توجهی رو به کاهش است. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی تاثیر وجود کلان شهر مشهد روی میزان آلودگی آب رودخانه کشف‌رود به انواع آنیون، کاتیون‌ها و خصوصیات کیفی مختلف پرداخته¬ شده است. همچنین تناسب آب این رودخانه از نظر کشاورزی و شرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور از 4 ایستگاه در طول بازه اصلی رودخانه یا شاخه‌های فرعی آن با 2 تکرار در اسفندماه 1394 و خردادماه 1395به روش انتگراسیون عمقی نمونه¬برداری به‌عمل آمد. نتایج نشان¬دهنده این است که آب رودخانه کشف‌رود در بعضی از مقاطع آن جهت مصارف کشاورزی نامناسب بوده و فقط در خاک‌هایی که دارای بافت سبک می‌باشند، می‌توان از این آب‌ها برای آبیاری استفاده نمود. به لحاظ شرب نیز آب رودخانه در هر دو فصل نمونه‌برداری از نظر پارامترهای شیمیایی مشکل عمده‌ای ندارد، ولی بدیهی است که از نظر بیولوژیکی، رنگ و بو و . . . نیز بایستی تناسب لازم را داشته باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگیهای محیط زیست, کشف رود, کیفیت آب, طبقه بندی کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063710,
author = {لقائی افشار, پویان and دستورانی, محمدتقی and آذری, محمود and فرزام, محمد},
title = {ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت آب رودخانه فصلی کشف رود},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری},
year = {2017},
location = {قاین, ايران},
keywords = {آلودگیهای محیط زیست، کشف رود، کیفیت آب، طبقه بندی کیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت آب رودخانه فصلی کشف رود
%A لقائی افشار, پویان
%A دستورانی, محمدتقی
%A آذری, محمود
%A فرزام, محمد
%J اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری
%D 2017

[Download]