دومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا , 2017-05-05

عنوان : ( طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک متمرکز کننده جدید فرنل با کانون نقطه ای )

نویسندگان: علی کیانی فر , محمدصالح سیف کاشانی , مجید ظریف صباغ نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد انرژیهای خورشیدی برای جایگزینی منابع فسیلی با استفاده از متمرکز کننده های خورشیدی در حال گسترش است و نوآوری هایی از جمله متمرکز کننده فرنل، برای افزایش توجیه پذیری استفاده از آنها صورت میگرد. در این تحقیق پارامترهای موثر بر متمرکز کننده های فرنل از جمله ارتفاع کانون ، مساحت و تعداد المان های طولی و عرضی مورد بررسی قرار گرفت.در مدلسازی ها، ارتفاع کانون بیشترین تاثیر را در راندمان بازتاب کننده داشت و در یک مساحت معین، سطحی با عرض بیشتر عملکرد بهتری را از خود نشان داد وهمچنین با زیاد تر شدن تعداد المانها به صورت محدود می¬توان به میزان بازدهی موثر سطح دست یافت. و در نهایت مشخص شد که پس از برآورد میزان انرژی مورد نیاز و تخمین مساحت، با تعیین نمودن ارتفاع مناسب کانون، می توان به بازدهی یا سطح موثر بالغ بر 90% نیز دست یافت.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, متمرکزکننده فرنل, شبیه سازی, سطح موثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063742,
author = {کیانی فر, علی and سیف کاشانی, محمدصالح and ظریف صباغ نیا, مجید},
title = {طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک متمرکز کننده جدید فرنل با کانون نقطه ای},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی- متمرکزکننده فرنل- شبیه سازی- سطح موثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک متمرکز کننده جدید فرنل با کانون نقطه ای
%A کیانی فر, علی
%A سیف کاشانی, محمدصالح
%A ظریف صباغ نیا, مجید
%J دومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا
%D 2017

[Download]