یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2017-08-30

عنوان : ( کنکاشی بر شاخص های اقتصادی )

نویسندگان: محیا قاسمی , بتول عباسیان حصارسرخ , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شاخص های نابرابری اقتصادی به طور گسترده در اقتصاد و زمینه های دیگر کاربرد دارند و این شاخص ها معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد محسوب می شوند. این شاخص ها به مرور زمان به دلیل کارآیی مختلف و یا درصد ارائه شدن شاخص موجود (راحتی در محاسبه) ارائه شده اند. در این مقاله به معرفی منحنی ها و شاخص های نابرابری می پردازیم و در انتها از داده های مرکز آمار ایران مربوط به سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ برای نشان دادن کاربرد عملی این شاخص ها استفاده خواهیم کرد.

کلمات کلیدی

, منحنی لورنتس, منحنی بونفرونی, ضریب جینی, شاخص تایل, شاخص زنگا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063751,
author = {قاسمی, محیا and عباسیان حصارسرخ, بتول and جباری نوقابی, مهدی},
title = {کنکاشی بر شاخص های اقتصادی},
booktitle = {یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2017},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {منحنی لورنتس، منحنی بونفرونی، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص زنگا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنکاشی بر شاخص های اقتصادی
%A قاسمی, محیا
%A عباسیان حصارسرخ, بتول
%A جباری نوقابی, مهدی
%J یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2017

[Download]