سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری , 2017-05-11

عنوان : ( مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری )

نویسندگان: شیما جعفری کجوری , روزبه شاد , امیر حسین طاهری نیا , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، آشکارسازی تغییرات در مناطق شهری به کمک تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است زیرا این گونه از تصاویر اطلاعات مناسبی از منطقه را در اختیار کاربران قرار می¬دهند. روش¬های زیادی برای آشکارسازی تغییرات به کمک این تصاویر وجود دارند که به طور عمده استفاده می-شوند. بعضی از آن¬ها بر مبنای استفاده از ویژگی¬های ساختاری اینگونه تصاویر هستند. هرچند این روش¬ها حجم وسیعی از اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می¬دهند اما در این حالت صحت آشکارسازی تغییرات بستگی به یک سری پارامترها از قبیل سایز پنجره¬ی انتخاب شده دارد. دسته¬ی دیگری از متد¬های آشکارسازی تغییرات که بر مبنای تصاویر با رزولوشن مکانی بالا هستند، روش¬های یادگیری ماشین هستند. صحت آشکارسازی تغییرات در هنگام استفاده از روش¬های یادگیری ماشین نیز بستگی به تعداد و صحت داده¬های آموزش دارد. برای حل مشکلات فوق، روش¬های خودکار ارائه و استفاده می¬شوند. اما این روش هم مانند متدهای قبلی مشکلاتی دارد.هدف تحقیق حاضر طبقه بندی، ارزیابی و مقایسه¬ی بعضی از تحقیقات انجام شده در این رابطه است. در حالت کلی هیچ یک از الگوریتم¬ها به دیگری برتری مطلق ندارد و دقت خروجی الگوریتم¬ها وابسته به انتخاب نوع الگوریتم نیست.

کلمات کلیدی

, :آشکارسازی تغییرات, تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا, روش¬های یادگیری ماشین, روش¬های خودکار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063905,
author = {جعفری کجوری, شیما and شاد, روزبه and طاهری نیا, امیر حسین and مرجان قائمی},
title = {مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری},
booktitle = {سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {:آشکارسازی تغییرات، تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا، روش¬های یادگیری ماشین، روش¬های خودکار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری
%A جعفری کجوری, شیما
%A شاد, روزبه
%A طاهری نیا, امیر حسین
%A مرجان قائمی
%J سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]