همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران , 2016-11-16

عنوان : ( بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد )

نویسندگان: جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , فهیمه صالحی متعهد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره‌برداری گسترده از منابع آب زیرزمینی در آبخوان مشهد در 50 سال گذشته (95-1345) منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی شده است. بررسی هیدروگراف واحد تهیه شده برای آبخوان مشهد، متوسط افت سطح آب زیرزمینی در 30 سال گذشته در حدود 69/0 متر در سال و درمجموع حدود 4/21 متر می‌باشد. ازجمله پیامدهای منفی افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان مشهد نشست سطح زمین است که آثار آن به‌صورت ایجاد ترک‌های بزرگ در زمین‌های کشاورزی و ساختمان‌ها، بیرون‌زدگی لوله‌ جدار چاه‌ها در بخش شمال غربی شهر مشهد در منطقه توس قابل‌مشاهده است. بررسی نتایج مطالعات مختلف صورت گرفته در زمینۀ فرونشست آبخوان مشهد در دوره زمانی 1372 تا 1395 نشان می‌دهد در بخش‌های شمال غربی (محدوده بین چناران و قوچان) مرکزی (مشهد چناران) و شرقی - جنوب شرقی آبخوان فرونشست رخ داده است. حداکثر نرخ فرونشست در این مناطق به ترتیب 4/4، 2/8 و 4/3 سانتی‌متر در سال است. بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوان مشهد نشان می‌دهد که افت سطح آب زیرزمینی و انیزوتروپی رسوبات تشکیل دهنده آبخوان در محل بستر فعلی و قدیمی رودخانه کشف رود، مهم‌ترین عوامل فرونشست در دشت مشهد محسوب می‌شوند. روند فرونشست و عوارض ناشی از آن در دشت مشهد توسط ساختارهای تکتونیکی و مورفولوژی سنگ‌بستر آبخوان کنترل می‌شود‌.

کلمات کلیدی

, بهره‌برداری گسترده, افت آب زیرزمینی, فرونشست زمین, دشت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064000,
author = {دولتی, جواد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر and صالحی متعهد, فهیمه},
title = {بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد},
booktitle = {همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره‌برداری گسترده، افت آب زیرزمینی، فرونشست زمین، دشت مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد
%A دولتی, جواد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A صالحی متعهد, فهیمه
%J همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران
%D 2016

[Download]