تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (8), شماره (26), سال (2017-6) , صفحات (7-26)

عنوان : ( شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف )

نویسندگان: لیلا نجفیان رضوی , محبوبه فرخنده زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی متن‌محورِ آثار کهن این امکان را فراهم می‌آورند تا در بررسی علمیِ سیر تحول تاریخ‌نگاری در عرصه‌های مختلف، مبنایی برای تشخیص برخی تفاوت‌های محتوایی ایجاد شده در متون داشته باشیم. تکیه¬ی ابومخنف در نگارش کتاب مقتل الحسین بر جزئیات و محاورات و نیز نزدیکی دوره‌ی حیات او به واقعه‌ی کربلا، مجموعه‌ای نادر از عملکرد امام(ع) در مراحل مختلف شکل‌گیری واقعه‌ی کربلا را در اختیارمان قرار داده¬است. بر این اساس، پاسخ به این پرسش که وجه تعلیمیِ مکتب امام حسین(ع) از آغاز حرکت ایشان از مدینه تا رسیدن به کربلا و شهادت¬شان بر چه شاخصه¬هایی استوار بوده¬است، منظور نظر تحقیق حاضر قرار گرفته¬است. نتیجه¬ی این پژوهشِ توصیفی- تحلیلی، حاکی از آن است که آگاهی دادن به مخاطبان شاخصه¬ی اصلی مکتب امام حسین(ع) در مسیر حرکت ایشان بوده‌‌¬است. ایشان این مهم را با محوریت دو موضوع به انجام رسانیده‌‌اند: بیان ویژگی‌‌های رهبر مسلمانان و عدم مشروعیت حکومت وقت.

کلمات کلیدی

, شاخصه‌های مکتب امام حسین(ع), مقتل الحسین ابومخنف, سیره‌ی امام حسین(ع).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064125,
author = {نجفیان رضوی, لیلا and فرخنده زاده, محبوبه},
title = {شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {26},
month = {June},
issn = {2252-0538},
pages = {7--26},
numpages = {19},
keywords = {شاخصه‌های مکتب امام حسین(ع)، مقتل الحسین ابومخنف، سیره‌ی امام حسین(ع).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف
%A نجفیان رضوی, لیلا
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2017

[Download]