دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان , 2017-07-12

عنوان : ( معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان )

نویسندگان: رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیجانات و حواس نقش مهمی را در زبان¬آموزی ایفا می¬کنند و مدرسان می¬توانند با ایجاد هیجان مطلوب و تاثیرگذاری بر حواس، توان یادگیری زبان¬آموزان را افزایش دهند. مفهوم «هَیجامَد» ملهم از دو واژه (هیجان+بسامد) است که به تاثیرهیجانات ناشی از استفاده حواس در یادگیری مفاهیم گوناگون اشاره می¬کند و متشکل از 3 مرحله هیچ¬آگاهی (تهی)، بروناگاهی (شنیداری، دیداری، لمسی-حرکتی) و دروناگاهی (درونی و جامع) است. نوشتۀ حاضر می¬کوشد تا به منظور کیفیت بخشی روش تدریس زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان، با در نظر گرفتن این مفهوم نوظهور و مؤلفه¬های سه¬گانۀ آن (هیجان، حواس و بسامد) و باتوجه به تأثیر هیجان¬های آموزشی بر یادگیری و پیشرفت زبان¬آموز، الگوی هَیجامَد را معرفی و در این راستا، شیوه¬های افزایش آن از جمله شیوه های سخنرانی¬محور، واقعیت¬افزوده، آموزش مبتنی بر شیء، اجتماع یادگیری و آموزش پروژه¬محور در تدریس زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان را پیشنهاد دهد.

کلمات کلیدی

, هَیجامَد, هیجان, حواس, هَجامدَافزایی, آموزش زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064222,
author = {پیش قدم, رضا and ابراهیمی, شیما},
title = {معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان},
booktitle = {دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هَیجامَد، هیجان، حواس، هَجامدَافزایی، آموزش زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان
%A پیش قدم, رضا
%A ابراهیمی, شیما
%J دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
%D 2017

[Download]