نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار , 2017-10-04

عنوان : ( بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران )

نویسندگان: اکرم مهدیزاده , فاطمه واعظ جوادی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند هجدک در منطقه چاه رخنه شامل تناوبی از سیلت‌ستون، ماسه سنگهای کوارتزی-آرکوزی ورقه‌ای با شیلهای خاکستری تیره همراه با لایه های زغال‌سنگ می‌باشد. این سازند دربردارنده ماکروفسیلهای گیاهی به نسبت خوب حفظ شده‌ای است که برای اولین بار در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. از این میان، 33 گونه متعلق به 21 جنس از راسته‌های مختلف اکوئیستالها، ماراتیالها، اسموندالها، فیلیکالها، کیتونیالها، سیکادالها، بنتیتالها، گینکگوآلها و پاینالها (کونیفرالها) شناسایی شدند. با توجه به حضور گونه‌های شاخص Equisetites beanii ،Elatides thomasii ،Coniopteris hymenophylloides و Klukia exilis، سن آالنین-باژوسین برای این مجموعه فسیلی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات آماری انجام شده نشان می‌دهد راسته‌های فیلیکالها، سیکادالها، پاینالها و اکوئیستالها به ترتیب با فراوانی نسبی 31/46%، 50/23%، 12% و 26/9% بیشترین حضور را در مجموعه گیاهی بازه زمانی ژوراسیک میانی در منطقه چاه رخنه داشته‌اند. جنسهای Nilssonia ،Klukia Coniopteris و Equisetites به ترتیب با فراوانی نسبی 81/22%، 38/13%، 40/8% و 40/8% بیشترین حضور را در این منطقه داشته‌اند. فراوانی نسبی فیلیکالها و سیکادالها حاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری در این منطقه جغرافیایی بوده است.

کلمات کلیدی

, ماکروفسیلهای گیاهی, ژوراسیک میانی, سازند هجدک, چاه رخنه, طبس, فراوانی نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064916,
author = {مهدیزاده, اکرم and فاطمه واعظ جوادی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران},
booktitle = {نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماکروفسیلهای گیاهی، ژوراسیک میانی، سازند هجدک، چاه رخنه، طبس، فراوانی نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران
%A مهدیزاده, اکرم
%A فاطمه واعظ جوادی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار
%D 2017

[Download]