یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین )

نویسندگان: میر امیر صلاحی , عباس قادری , علی اصغر ثیاب قدسی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی پدیده لی‌لی‌پوت افکت برای اولین بار در طول حادثه انقراضی مرز پالئوسن پسین به ائوسن پیشین در حوضه رسوبی کپه داغ واقع در شمال شرقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. شواهدی از این موضوع آشکارا در فونای گاستروپودی قابل مشاهده است که طی آن تغییرات سایزی متنوع و کاهش مشهود در سایز، گویای وقوع حادثه انقراضی مرز پالنوسن - ائوسن می باشد. بر این اساس آنالیز کمی در این مورد نشان می دهد که اندازه فونای گاستروپودی آشکارا در طول مرز بحرانی کاهش می یابد. اثر لی لی پوتی بر روی فونای گاستروپودی در این سکانس به وسیله انقراض فرمهای بزرگ و حضور انواع فرمهای کوچک تعیین گردیده است. کاهش سایز در این فونا از بحران بیوتیکی رخ داده در مرز پالئوسن - ائوسن پیروی کرده و شکل گیری آن ممکن است توسط فاکتورهای مختلفی نظیر گرم شدگی جهانی، حوادث آنوکسیک، افزایش بی رویه در ورود رسوبات از خشکی، شکار و ... رخ داده باشد.

کلمات کلیدی

, لی لی پوت افکت, پالئوسن پسین - ائوسن پیشین, شکم پایان, حوضه رسوبی کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064923,
author = {صلاحی, میر امیر and قادری, عباس and علی اصغر ثیاب قدسی and عاشوری, علیرضا},
title = {اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2017},
location = {طبس, ايران},
keywords = {لی لی پوت افکت، پالئوسن پسین - ائوسن پیشین، شکم پایان، حوضه رسوبی کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین
%A صلاحی, میر امیر
%A قادری, عباس
%A علی اصغر ثیاب قدسی
%A عاشوری, علیرضا
%J یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2017

[Download]