مهندسی سازه و ساخت, سال (2017-12)

عنوان : ( رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگردGFRP )

نویسندگان: حسینعلی رهدار , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از مصالح نوین نظیر بتن فوق¬توانمند و میلگردهای الیاف شیشه GFRP در صنعت ساختمان توسعه یافته¬است. دربسیاری از پروژه¬ها معمولاً از این نوع مصالح در ساخت سازه¬های بتن مسلح و یا ترمیم آن¬ها استفاده می¬شود. به دلیل ویژگی¬های میلگرد GFRP و همچنین سطح جانبی متفاوت آن، رفتار باند – لغزش بین بتن و میلگرد در اعضای بتن مسلح ساخته شده از میلگرد GFRP در مقایسه با اعضای مسلح شده با میلگردهای فولادی متفاوت است، از این رو شناخت و بررسی رفتار اعضای بتنی مسلح شده با میلگردهای GFRP در قبل و بعد از ترک خوردگی ، برای تحلیل رفتار غیر خطی سازه¬های بتن مسلح ضروری است. از آنجائیکه بتن فوق¬توانمند به دلیل ویژگی¬های آن نظیر مقاومت فشاری بالا، نفوذپذیری کم، مقاومت در برابر سیکلهای یخبندان و .... به منظور کاهش ابعاد اعضای سازه و یا استفاده در سازه¬های خاص نظیر پل¬ها، نیروگاه¬های اتمی و... بسیار کاربرد دارد، در این پژوهش رفتار قبل و پس از ترک خوردگی نمونه¬های مسلح کششی ساخته شده از بتن فوق¬توانمند و میلگردGFRP مورد بررسی. قرار گرفته¬است. برای دست یافتن به این هدف نمونه های استوانه ای به طول 850 میلی‌متر،مسلح شده با یک میلگرد GFRP در مرکز نمونه ساخته شده و تحت آزمایش کشش قرار گرفته اند و تأثیر نوع و قطر میلگرد و نسبت ضخامت پوشش بتن روی میلگرد به قطر میلگرد بر رفتار ترک‌خوردگی بتن فوق توانمند در کشش برای اعضای بتن مسلح بررسی‌شده است و سرانجام برای حداقل،حداکثر و متوسط فاصله ترک¬ها و همچنین تنش کششی ترک¬خوردگی در اعضای کششی با توجه به عوامل مؤثر بر آنهاروابط مناسب و کاربردی ارائه گردیده¬است.

کلمات کلیدی

, بتن فوق توانمند, مقاومت کششی, میلگرد GFRP, عضو کششی مسلح, ترک¬خوردگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065717,
author = {حسینعلی رهدار and قلعه نوی, منصور},
title = {رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگردGFRP},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2017},
month = {December},
issn = {2476-3977},
keywords = {بتن فوق توانمند، مقاومت کششی، میلگرد GFRP، عضو کششی مسلح، ترک¬خوردگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگردGFRP
%A حسینعلی رهدار
%A قلعه نوی, منصور
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2017

[Download]