کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران - , 2017-10-25

عنوان : ( نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی با روش کتابخانه ای می پردازد. باتوجه به رشد فراگیر فناوری اطلاعات و به ویژه بازاریابی الکترونیکی، از جمله مشکلات کسب و کار خانگی، بازاریابی و تبلیغات نامناسب، استفاده از بازاریابی سنتی در عصر دیجیتال می باشد. باتوجه به اینکه کسب و کار خانگی گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است، ضروری است از طریق بازاریابی الکترونیکی درجهت توسعه ی این کالای با ارزش اقدام شود. نتایج حاکی از آن است که بازاریابی الکترونیکی دسترسی مشتریان کالاهای خانگی ایرانی رادر سطح بین المللی تسهیل نموده که موجب تسریع فروش داخلی وصادرات کالاهای خانگی شده است، ه مچنین با استفاده از این تکنولوژی نوپا، کسب و کار خانگی می تواند جایگاه خود را در دنیای رقابتی امروز حفظ کند. درنهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود کسب و کار خانگی مطرح شده است.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: بازاریابی, بازاریابی الکترونیکی, کسب و کار خانگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065853,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی},
booktitle = {کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران -},
year = {2017},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کلیدواژه ها: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار خانگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی
%A لطیفیان, احمد
%J کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران -
%D 2017

[Download]