آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست , 2017-12-12

عنوان : ( کاربرد دادههای جهانی بارش(GPM) درمدیریت مخاطرات محیطی وآینده پژوهی منابع زمین )

نویسندگان: معصومه اردونی , هادی معماریان , مرتضی اکبری , محسن پوررضای بیلندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پیشبینی داده‌های هواشناسی برای برنامه‌ریزی‌های آینده در زمینه‌های طبیعی و انسانی از اهمیّت بالایی برخوردار است. اندازه‌گیری دقیق بارش، کاربردهای بسیاری در زمینه‌های مختلف همچون موضوعات اقلیمی، کشاورزی، خشک‌سالی، بلایای طبیعی و آب‌شناسی دارد. بارش نه تنها در زندگی بشر، بلکه در زندگی گیاهان و جانوران از ارزش حیاتی برخوردار بوده و جزء جدا نشدنی طبیعت محسوب می‌گردد . این پدیده طبیعی ارزشمند می‌تواند در عین اهمیّت، به عنوان یک مخاطره طبیعی مهّم نیز قلمداد شده و برای زندگی بشر، گیاهان و جانوران خطر آفرین باشد. سیل رویدادی ناگهانی است که منشاء آن بارندگی بیش از حد میباشد که همه ساله در ایران و جهان خسارتهای شدید جانی و مالی را به بار می آورد. درمورد خشک‌سالی در سال‌های اخیر و به دنبال سوء استفاده‌های انسان از طبیعت و بر هم زدن پتانسیل‌های محیطی، این رخداد به یکی از بزرگ ترین مخاطره‌های محیطی جهان تبدیل شده است . آگاهی از مقدار و تغییرات زمانی باران در هرمنطقه می تواند برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب سطحی بسیار مفید باشد . امروزه برآورد میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی از قبیل سیل، خشک‌سالی، زمین لغزش، طوفان وغیره با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای بسیار متداول است . تعیین راهبرد مناسب برای جلوگیری و کاهش خسارت بلایای طبیعی ازجمله دیگر کاربردهای داده های ماهواره‌ای است. تحقیق حاضر، با هدف مروری برکاربرد داده‌های جهانی بارش (GPM) در فرآیند مدیریت برخی از مخاطرات طبیعی انجام شده است.

کلمات کلیدی

, سنجش جهانی بارش (GPM), مخاطرات محیطی, بارش, تخمین بارش ماهواره‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1065907,
author = {معصومه اردونی and هادی معماریان and اکبری, مرتضی and محسن پوررضای بیلندی},
title = {کاربرد دادههای جهانی بارش(GPM) درمدیریت مخاطرات محیطی وآینده پژوهی منابع زمین},
booktitle = {آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {سنجش جهانی بارش (GPM)، مخاطرات محیطی، بارش، تخمین بارش ماهواره‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد دادههای جهانی بارش(GPM) درمدیریت مخاطرات محیطی وآینده پژوهی منابع زمین
%A معصومه اردونی
%A هادی معماریان
%A اکبری, مرتضی
%A محسن پوررضای بیلندی
%J آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2017

[Download]