اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها , 2017-12-20

عنوان : ( بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد( )

نویسندگان: علیرضا پویا , مهدی خوبیان , علی سیبویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان‌ها بدون شک به پایداری و رقابت‌پذیری آن‌ها کمک بسیاری می‌کند. همچنین درنظر گرفتن زنجیره سنی و عوامل مختلف نیز می‌تواند در تدوین این برنامه کمک شایانی نماید. از طرفی یکی از مهم‌ترین بخش¬¬¬های نظام علم و فناوری در هر کشوری دانشگاه¬ها¬¬¬¬¬ی آن کشور می‌باشد و طبعاً کارآمدی ساختار دانشگاه¬ها ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با تحقق اهداف نظام علم و فناوری هر کشور دارد. در دانشگاه¬ها نیز جهت‌دهی فعالیت¬های علمی دانشگاه بر اساس روندی است که توسط اساتید دانشگاه دنبال می‌شود و یکی از موارد مهمی که تاثیر بسیار زیادی بر این روند دارد برنامه‌ریزی جذب و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها است. این در حالی است که عوامل مختلف و پیچیده¬ای بر این روند تاثیر می‌گذارد که باعث ایجاد روابط غیرخطی می‌شود. یکی از ابزارهای مناسب جهت شناخت این‌گونه محیط-های پویا، استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها می‌باشد. در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از این ابزار وضعیت جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مدل‌سازی شود. لذا با توجه به وضعیت موجود هیات علمی دانشگاه فرضیه پویای تحقیق تدوین و بر اساس آن مدل مفهومی ارتقاء ارائه شد و به منظور پیدا کردن روابط علت و معلولی و حلقه¬های حاکم بر مدل از نظر خبرگان استفاده و نمودار انباشت و جریان ترسیم و فرموله شد. در پایان با استفاده از داده-های موجود دانشگاه به‌وسیله نرم‌افزار ونسیم، رفتار آینده سیستم شبیه‌سازی و مدل اعتبارسنجی شد. رفتارهای شناسایی‌شده با سیاست‌های فعلی حاکی از رفتار جهش و افول برای مراتب مربی تا دانشیاری و S شکل برای مرتبه استادی می‌باشد.

کلمات کلیدی

برنامه ریزی منابع انسانی؛ ارتقا؛ پویاشناسی سیستم؛ هیات علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066123,
author = {پویا, علیرضا and خوبیان, مهدی and سیبویه, علی},
title = {بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد(},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی منابع انسانی؛ ارتقا؛ پویاشناسی سیستم؛ هیات علمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد(
%A پویا, علیرضا
%A خوبیان, مهدی
%A سیبویه, علی
%J اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
%D 2017

[Download]